฿2,500.00

คอท่อ/Exaust tube

LINK PIPE 2″ | YAMAHA XMAX 300

฿1,500.00

ปลายท่อ/Muffler

PR2 | AK BLACK (TEFLON) FOR YAMAHA XMAX 300

฿7,000.00

ปลายท่อ/Muffler

PR2 | AK TITANIUM COLOR FOR YAMAHA XMAX 300

฿6,000.00

ปลายท่อ/Muffler

PR2 | HEX TITANIUM COLOR FOR YAMAHA XMAX 300

฿7,000.00